A Magyar Parodontológiai Társaság története

A Magyar Parodontológiai Társaságot (MPT), mint önálló jogi személyt 1995 december 5-én jegyezte be a bíróság. A Társaság története azonban ennél lényegesen távolabbi idõkre nyúlik vissza. A Magyar Fogorvosok Egyesületén belül 1973-74-ben alakult meg Dr. Sallay Kornélia vezetésével a Parodontológiai Szekció. A Szekció elsõ, nagyszabású tudományos rendezvénye és egyben alakuló ülése az 1975 novemberében Szolnokon megtartott szimpózium volt, amin több száz magyar résztvevõ jelent meg. Ennek megrendezésében elévülhetetlen szerepet játszott Dr. Csordás József szolnoki fõorvos.

1976 augusztusában, Gödöllõn került megrendezésre a második, és talán a mai napig is legsikeresebb önálló parodontológiai kongresszus, amely Dr, Makra Csaba helyi fõorvos és Dr. Sallay Kornélia elévülhetetlen szervezõ munkájának eredménye volt. A Kongresszuson sok száz hazai és az akkori idõkben egyedülálló nagyságú külföldi résztvevõ gyûlt össze. A Parodontológiai Szekció az önálló parodontológiai társaság megalakulásáig mûködött és fejtett ki fontos tudományos továbbképzõ és szakmapolitikai tevékenységet. A Szekció fennállásának közel 15 éve alatt összesen hét nagyszabású kongresszust rendezett és nagyszámú kisebb továbbképzõ elõadásnak adott helyet.

A 80-as évek végén és a 90-es években Sallay Kornélia után Dr. Keszthelyi Gusztáv vette át a Szekció vezetését. A 90-es évek elején megalakult az Európai Parodontológus Társaságok szövetsége (European Federation of Periodontology) amelynek alapító tagjai az akkor Európai Közösség tagállamainak nemzeti parodontologiai társaságai voltak. Ez az társaság azonban nyitott volt bármely európai tagállam nemzeti társaságai irányában is. Így a magyar szekció is bejelentette csatlakozási szándékát. Az Európai Federációhoz azonban csak önálló jogi személyiséggel bíró nemzeti társaságok csatlakozhatnak. Ez a feltétel adta meg a végsõ lökést ahhoz, hogy hasonlóan akkor már több volt MFE szekciójához, a parodontológusok is önálló társaságot hozzanak létre. Az önálló Parodontológiai Társaság elnöke Dr. Keszthelyi Gusztáv debreceni professzor, alelnöke Dr. Gorzó István szegedi docens és titkára Dr. Gera István pesti docens lett. A hagyományokat követve az önálló Magyar Parodontológiai Társaság elsõ kongresszusának megrendezésére Szolnokon került sor 1996 májusában. A kongresszus szervezését ismételten Dr. Csordás József fõorvos vállalta magára. A Kongresszus nagy sikerrel zárult és közel 150 fogorvos csatlakozott a Társasághoz. 1996 decemberében nyert a Magyar Parodontológiai Társaság felvételt az Európai Federációba, mint társult tag. Társult tagságunk leghamarabb Magyarország Európai Uniós csatlakozása után válhat valódi, teljes jogú tagsággá. Az interdiszciplinaritás tükrében a MPT kétévenkénti tudományos kongresszusait a Fogpótlástani és Implantológiai Társaságokkal közösen rendezte 1998-ban Pécsett és 2001-ben Debrecenben. Ezeket a hagyományokat követve 2003 augusztusában is a három társaság közösen fogja megrendezni kongresszusát Budapesten. Ez a MPT életében a 11. kongresszus lesz. A 2001-es debreceni közgyûlésen, Keszthelyi professzor mandátumának lejárta után a Társaság új elnökséget és elnököt választott. Az elnök Dr. Gera István professzor lett. Az alelnök továbbra is Dr. Gorzó István docens maradt. A Társaság új titkára Dr. Tóth Vilmos pécsi docens lett. Az elnökség több fiatal kollégával bõvült. A Társaság örök idõkre szóló tiszteletbeli elnöke pedig az alapító, Keszthelyi Gusztáv professzor lett. A Társaság szakmapolitikai téren elért legnagyobb eredményének számít a parodontológiai szakképesítési rendszer elfogadtatása és ennek akkreditálása. A 2000. év végén megjelent rendelet óta közel 30 parodontológus szakorvosi vizsgabizonyítványt adtak ki, és - bár még nehézségekkel - de megkezdõdött a fiatal szakorvosjelöltek képzése is. A MPT aktívan bekapcsolódott az Európai Federáció életébe is. A EFP három évente rendezi meg európai kongresszusát, amely at Europerio nevet viseli. Az elmúlt kongresszus - Europerio-3 Svájcban, Genfben volt 2000-ben. Ott 13 magyar szerepelt nyolc elõadással. A következõ Europerio Kongresszus Berlinben lesz 2003 júniusában.