Híreink/Kongresszusok

ÁRKÖVY KONGRESSZUS SZEGED

Tartalmi követelmények:

Az összefoglalónak konkrét adatokat kell tartalmaznia a következő felosztásban:

Bevezetés

Célkitűzés

Anyag és módszer

Eredmények

Következtetés

Formai követelmények:

Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutatók betartását:

Összefoglalóját „Times New Roman CE" betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, egyes sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el – A/5 méret (kb. 30 sor, 1800 karakter – 2,5 ös margókkal)

Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben nem szerepelhet.

A cím alá, egy sort kihagyva a szerző(k) neve kerüljön (Prof., Dr., és egyéb titulusok nélkül). Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév megadása is szükséges minden szerzőnél! Húzza alá az előadó nevét a szerzők közül.

Egy sort kihagyva, a következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen. Különböző munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat arab számmal sorszámozni. (A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük megadni.)

Egy sort kihagyva kezdődhet az előadás összefoglalója. A szövegben használt rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges. Táblázatokat tartalmazhat az összefoglaló, ha ezek nem lépik túl a keretet. Grafikonok, képek, fotók nem kerülhetnek az összefoglalóba.

AZ ELFOGADOTT ÖSSZEFOGLALÓK TARTALMI VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE A FOGORVOSI SZEMLE 2016. III. SZÁMÁBAN, AMI AZ ÁRKÖVY VÁNDORGYŰLÉS KÜLÖNSZÁMA LESZ.

Név: _____________________________________________________________________________________

Munkahely, Osztály: ________________________________________________________________________

Levelezési cím: _____________________________________________________________________________

Tel.:__________________________ Email: ______________________________________________________

Születési év:

Képzési szint (Kérjük, a megfelelőt megjelölni!):

□ hallgató

□ rezidensképzésben részt vevő

□ szakorvos

□ PhD-képzésben részt vevő

□ PhD

□ egyéb: .........................................

PREZENTÁCIÓS IGÉNY:

□ előadás (MS PowerPoint) VAGY □ poszter

BEKÜLDÉSI TUDNIVALÓK:

Kérjük elkészült összefoglalóját kizárólag e-mailen, csatolt fájlként küldje be. Határidőt követően küldött összefoglalót nem áll módunkban elfogadni. Az összefoglaló magyar és angol nyelven és készülhet.

E-mail cím: info@regio10.hu

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2016. március 15.

Az elbírálás eredményéről 2016. április 15-ig küldünk értesítést a fent megadott email címre.

Minta:

Előadás címe: Hajassejtes leukaemia (HSL) variáns blastos típusa

Előadó, Társszerző: Pál Katalin,(1) Demeter Judit,(2) Barna Gábor,(3)

Munkahely, Osztály, Város: Fejér Megyei Szent György Kórház, I. Belgyógyászat - Hematológiai Részleg,(1) Székesfehérvár, Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika,(2) I. Patológiai Intézet,(3) Budapest

Bevezetés

Anyag és módszer

Eredmények

Következtetés