Híreink/Kongresszusok

KÉT NAPOS PARODOTNOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS VÉGLEGES PROGRAM

9.30 - 10.15 Tepper Gábor előadás: Azonnali implantáció előnyei és hátrányai,
a beavatkozás minimalinvazív lehetőségei
10.15 - 11.00 Sofia Aroca előadás: Inyrecessziók műtéti megoldásának
lehetőségei I. (tervezés, technikák)
11.00 - 12.00 Tepper Gábor élőműtét
12.00 - 13.00 ebédszünet
13.00 - 14.30 Sofia Aroca élőműtét
14.30 - 15.15 Keglevich Tibor előadás: Inyrecessziók műtéti megoldásának
lehetőségei II. (eredmények, nehézségek)
15.15 - 16.00 Windisch Péter előadás: Késleltetett implantáció előrehaladott
parodontális defektusok helyén, a bukkális gerincív
helyreállításának szempontjai
16.00 - 17.30 Sofia Aroca / Keglevich Tibor kislétszámú gyakorlati kurzus
sertésfejeken modern mukogingivális lebenyképzés
Vasárnap
9.00 - 9.45 Oliver Blume előadás: Újdonságok Münchenből
Gyakorlati tapasztalatok három új termékről: Nobel Active,
Puros Allograft, Mucograft
9.45 - 10.30 Urbán István előadás: Szöveti prezerváció es regeneráció az
esztétikai implantológiában
10.30 - 12.00 Oliver Blume élőműtét
12.00 - 13.00 ebédszünet
13.00 - 13.45 Bogdán Sándor előadás: Az extraoralis donorhelyek jelentősége
az állcsontok augmentációjában
13.45 - 14.30 Joób-Fancsaly Árpád előadás: Rizikófaktorok és szövődmények
sinus-lift során
14.30 - 16.00 Kemper Róbert előadás: Autogén csont felhasználásának
lehetőségei az implantációs sebészetben